Як це працює: оформлення авторських прав

Свого часу Оскар Уайльд казав: «Мистецтво – саме життя, і воно безсмертне». Але що робить його таким – теж філософське питання. Сьогодні «Трибуна» розповість про одну зі складових цього безсмертя – захист авторського права.

Як це працює: оформлення авторських прав

Як це працює: оформлення авторських прав

Схематично процедуру реєстрації авторського права на твір можна проілюструвати схемою:

Особа – Підготовка пакету документів – Звернення до Державної служби інтелектуальної власності – Отримання свідоцтва про державну реєстрацію права інтелектуальної власності.

Авторське право – одна із ключових галузей права інтелектуальної власності, яке в Україні регулюється Цивільним кодексом, Законом «Про авторське право та суміжні права», а також міжнародними договорами. Ним захищається зовнішня форма твору: малюнку, поеми, фотографії чи музичної композиції. Водночас, авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Відразу слід зазначити: захист авторського права починається з моменту створення об’єкту інтелектуальної власності, і для цього не потрібно жодних формальних процедур. Реєстрація – лише додатковий спосіб підтвердження уже виниклих прав.

2

Усі авторські права поділяються на дві групи: немайнові та майнові.

Автору належать такі особисті немайнові права:

  • Право авторства – вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
  • Право на ім’я – воно включає право зазначення справжнього імені, псевдоніму або на збереження анонімності автора;
  • Право на оприлюднення – передбачає можливість автора оприлюднити твір на умовах, які він сам визначить, або не оприлюднювати взагалі;
  • Право на захист репутації – право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Особисті немайнові права автора діють безстроково і не можуть бути передані іншим особам.

3

Особистими майновими правами є:

  • Право на відтворення – полягає у можливості виготовляти один або кілька примірників твору, які зберігаються у електронному чи іншому вигляді;
  • Право на поширення – продаж чи розповсюдження будь-яким іншим способом;
  • Право на публічну демонстрацію чи виконання – полягає у одно- чи багаторазовому представленні твору публіці у живому виконанні чи за допомогою технічних засобів;
  • Право на переклад – полягає у праві автора особисто перекладати свій твір на іншу мову, довіряти це іншій особі чи взагалі забороняти перекладати твір;
  • Право на переробку – можливість творчої зміни, яка має наслідком появу іншого, похідного твору. Прикладами можна назвати аранжування музичних композицій, переробку книг у сценарії для кінофільмів тощо;
  • Право на перешкоджання або заборону неправомірного використання – виключна можливість автора застосовувати законні методи протидії порушенням авторських прав.

Строк чинності майнових прав обмежений: вони діють протягом усього життя автора, а після його смерті – протягом 70 років. Якщо твір був написаний у співавторстві – протягом 70 років з дня смерті останнього співавтора. Якщо твір опублікований під псевдонімом, який не дає можливості ідентифікувати автора, або анонімно – строк чинності майнових прав становитиме 70 років з дня публікації.

4

Для того, щоб зареєструвати авторські права на твір, потрібно звернутися до територіального органу Державної служби інтелектуальної власності. Сама процедура реєстрації регулюється Порядком, що затверджений постановою Кабіміну.

Для проведення державної реєстрації авторського права необхідно зібрати документи, що вказані в інфографіці:

5

Слід відзначити, що у випадку, якщо твір не оприлюднений, то і документи, які підтверджують публікацію, не вимагаються.

Вартість підготовки до проведення державної реєстрації – 55 гривень, 25 копійок. Ще 8 гривень, 50 копійок коштує саме свідцтво. Таким чином, вся процедура обійдеться в 63 гривні 75 копійок.

Строк проведення реєстрації – 1 місяць. Після цього у заявника є ще 1 місяць, щоб отримати свідоцтво про державну реєстрацію авторського права.

6

Як уже наголошувалося, хоча реєстрація авторського права не є обов’язковою, вона виступає найбільш надійним доказом у випадку спору про авторство, якщо справа доходить до суду. А от чи скористатися цим засобом захисту – вибір кожного.

Нагадуємо, що у минулого разу «Трибуна» писала про зміну імені.

Інфографіка: Рузанна Давітян

Залишити відповідь
Коментувати

1 Коментар

Это то что интересует очень многих!!! Спасибо!!!! Захарьин этом аксиально спасибо!

2017-02-12
Юра
Відповіcти
0

Останні новини:

Читайте також: