Як не стати жертвами фейкових інспекторів: поради для підприємців

Костянтин Калюжний
19:01 | 27 січня 2017
0

Нещодавно на сайті Управління Держпраці в Полтавській області з’явилося повідомлення про шахраїв, які під виглядом інспекторів органу проводили «перевірки» і вимагали від підприємців гроші нібито за приховування знайдених порушень. Саме тому «Трибуна» підготувала коротку пам’ятку, як не стати жертвами подібних зловмисників.

Як не стати жертвами фейкових інспекторів: поради для підприємців

Як не стати жертвами фейкових інспекторів: поради для підприємців

Що це за орган?

Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Які повноваження має Держпраці?

Відповідно до п. 5, 6 статті 6 Положення про Державну службу України з питань праці, співробітники цього органу мають право безперешкодно проводити без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об’єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та фіксувати факти порушення законодавства.

Які перевірки може проводити цей орган?

Перевірки, що проводить Держпраці, можуть бути планові та позапланові.

Планові перевірки проводяться відповідно до ступеню ризику підприємства. З їх планом можна ознайомитися, серед інших, у Плані комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) на 2017 рік, що розміщений на сайті Мінекономрозвитку.

Позапланові перевірки проводяться лише у виключних випадках, визначених законодавством:

 • За зверненням самого суб’єкта господарювання;
 • У випадку виявлення недостовірності даних, поданих суб’єктом господарювання;
 • Для перевірки, чи усунуті порушення, що виявлені під час попередніх перевірок;
 • Звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав;
 • Неподання звітності вчасно;
 • Настання аварії, смерті внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Проведення позапланових перевірок з інших підстав не допускається.

Які документи мають бути у інспекторів?

Для здійснення планової або позапланової перевірки Держпраці видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання та предмет перевірки.

На підставі наказу оформлюється направлення на проведення заходу, яке підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) і засвідчується печаткою.

У направленні на проведення заходу зазначають:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
 • найменування та місцезнаходження суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення заходу;
 • тип заходу (плановий чи позаплановий);
 • вид заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 • підстави для здійснення заходу;
 • предмет здійснення заходу (що конкретно перевіряється);
 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу.

Яким чином здійснюється перевірка?

Основа регулювання – Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів.

Перед початком здійснення заходу посадові особи Держпраці зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію направлення.

Посадова особа органу державного нагляду без направлення на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати будь-які дії щодо суб’єкта господарювання. Також, суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених вище.

Сама перевірка складається з таких етапів:

 1. Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу посадової особи.
 2. Оформлення документів за результатами перевірки.
 3. Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.
 4. Проведення за результатами перевірки роз’яснювальної роботи з питань застосування норм законодавства (за згодою посадових осіб).

Як оформлюються результати перевірки?

За результатами перевірки складається акт. У разі виявлення порушень законодавства вносяться приписи про усунення виявлених порушень, вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Рішення посадової особи може бути оскаржене до керівництва, вищого органу чи до суду.

Слід пам’ятати, що ніхто не може бути застрахований від появи зловмисників на Вашому підприємстві, тому основна зброя, яка може бути – знання своїх прав та обов’язків.

Залишити відповідь
Коментувати

Останні новини:

Читайте також: