Словник психологічних термінів (продовження)

0

Просуваємося далі у своєму прагненні пояснити широковживані, але деколи не стовідсотково зрозумілі психологічні терміни.

Словник

Словник

Геніальність особистісна характеристика людини, найвищий ступінь її обдарованості, таланту. Виявляється у творчій діяльності (технічній, науковій, художній, організаційній), результати якої мають соціально-групову і вселюдську значущість. Г. включає вроджені та набуті завдатки і нахили за певних історичних умов творчості.

Ґештальтпсихологія – напрям у західноєвропейській психології, що виник у 20 – 30-х рр. ХХ ст. Вважає первинними й основними елементами психіки цілісні образи – ґештальти. Висунула програму вивчення психіки з точки зору цілісних структур, яка ґрунтується на ідеї, що внутрішня, системна організація цілого визначає властивості та функції його частин. Основну увагу приділяє вивченню сприймання та мислення.

Гіпотеза – форма наукового припущення, істинність якого не доведена і потребує експериментальної перевірки. У психології на основі  гіпотези роблять висновок про причинний зв’язок явищ, предметів, подій.

Гуманістична психологічна теорія (від лат. нumanuс – людяний) – напрям в сучасній психології (виник в 50-ті роки ХХ ст.). Теорія названа гуманістичною, тому що визнає своїм предметом особистість як унікальну цілісну систему, яка є не чимось заданим, базується на вірі і можливості розквіту кожної людини, якщо дати їй можливість вибирати свою долю.

Попередні матеріали можна знайти за посиланням: http://tribuna.pl.ua/news/slovnik-psihologichnih-terminiv-poyasnyuyemo-nevidome/, http://tribuna.pl.ua/news/slovnik-psihologichnih-terminiv-prodovzhennya/http://tribuna.pl.ua/news/32386/

19 червня 2018
18 червня 2018