Порядок укладання цивільно-правових договорів

Трибуна
2019-06-08
2

Згідно з Цивільним кодексом, цивільно-правовим договором вважається угода двох або більше сторін, спрямована на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків підписантів. Як же правильно укладати такі угоди?

Перш за все, варто зазначити два специфічних поняття, передбачені Цивільним кодексом України:

Оферта — це пропозиція однієї з потенційних сторін укласти договір іншій потенційній стороні. Сторона, яка надсилає оферту (пропозицію), є оферентом.

Акцепт — це прийняття потенційною стороною договору, якій направлялася оферта, усіх істотних умов договору, передбачених у самій оферті. Сторона, яка приймає пропозицію, є акцептантом.

Обов’язковою умовою укладання будь-якого договору є момент його укладення. Цивільним кодексом, а саме ст. 640 передбачено: договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір (оферентом), відповіді про прийняття цієї пропозиції. Тобто, аби договір вважався укладеним, потрібно, щоб оферент отримав позитивну відповідь акцептанта на свою пропозицію.

Слід також додати, що пропозиція укласти договір в обов’язковому порядку має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. В інакшому випадку, цю пропозицію не можна буде розглядати такою, за якою б особа мала намір укласти договір.

Не можна виключати той факт, що особа, яка надсилає пропозицію, може передумати щодо укладання угоди. Тому цивільне законодавство передбачає можливість відкликати пропозицію до моменту або в момент її одержання адресатом. Однак вона не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з суті чи обставин, з яких вона була зроблена. Щодо відповіді, то цивільним законодавством передбачена аналогічна процедура відкликання.

За загальним правилом, пропозиція може бути як усною, так і письмовою, як із зазначенням строку для відповіді, так і без такого. Якщо пропозиція укладена із зазначенням строку для відповіді, то акцептант не може перевищувати цей термін, аби надати відповідь для того, щоб укласти договір. Однак, якщо пропозиція надіслана без зазначення строку для відповіді, то тут є кілька варіантів. Якщо це усна оферта, то договір вважається укладеним з моменту негайного повідомлення про її прийняття акцептантом, якщо це письмова оферта — то зі строку, який вказаний актом цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений актом, – протягом розумного строку.

Ще одним нюансом є те, що відповідь про прийняття пропозиції може бути одержана із запізненням. У такому випадку, особа, яка зробила пропозицію (оферент), звільняється від відповідних зобовʼязань. За умови, якщо ж відповідь була відправлена вчасно, проте одержана із запізненням, оферент також звільняється від зобовʼязань, але за умови негайного повідомлення про це акцептанта.

Також особливістю є те, що відповідь, одержана із запізненням, є новою пропозицією. Тобто, за таких умов, особа, яка направила відповідь із запізненням на відповідну пропозицію укласти договір, вважається такою, яка надіслала нову пропозицію. А також відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією особі, яка зробила попередню пропозицію.

Таким чином, аби укласти договір, слід чітко дотримуватись відповідної процедури укладання договорів, передбаченою Главою 53 ЦК. Слід також розумітися на усіх нюансах та враховувати усі особливості, аби не припускатися помилок та таким чином не створювати, в першу чергу, незручності для себе, а також непорозумінь та спорів зі своїм потенційним контрагентом.

Залишити відповідь
Коментувати

2 Коментарі

Дуже класний матеріал. Багато корисного можна почерпнуть .

2019-06-08
Ігор
Відповіcти
0

Простіше найняти людина,яка у цьому розбирається і вона допоможе,щоб не вникаить в нюанси.

2019-06-08
Валя
Відповіcти
0

Останні новини:

Читайте також: