Порошенко призначив восьмеро нових суддів до полтавського окружного адміністративного суду

0

Президент України Петро Порошенко постановою №95/2017 призначив суддів до полтавського окружного адміністративного суду. 

Порошенко призначив восьмеро нових суддів до полтавського окружного адміністративного суду

Порошенко призначив восьмеро нових суддів до полтавського окружного адміністративного суду

Про це повідомляє офіційний сайт Глави держави.

Відповідно до частини п’ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України постановляю:

Призначити на посади суддів полтавського окружного адміністративного суду

АЛЄКСЄЄВУ Наталію Юнівну,

ДОВГОПОЛ Марію Володимирівну,

КЛОЧКА Костянтина Івановича,

КУКОБУ Олександра Олександровича,

СИЧ Світлану Сергіївну,

СЛОБОДЯНЮК Наталю Іванівну,

СУПРУНА Євгенія Борисовича,

ШЕВЯКОВА Ігоря Сергійовича;

Як пише портал «Судова влада України», повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства визначаються Кодексом адміністративного судочинства України (далі за текстом КАС України)

Полтавський адмінсуд

Завданням  адміністративного  судочинства  є  захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних осіб  у  сфері  публічно-правових  відносин  від  порушень  з боку органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб,  інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій  на  основі  законодавства,  в  тому числі  на  виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До  адміністративних  судів можуть бути оскаржені будь-які рішення,  дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків,   коли   щодо   таких   рішень,   дій  чи  бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено  інший порядок судового провадження.

До адміністративного суду має  право  звернутися кожна  особа, якщо вважає,  що рішенням,  дією  чи  бездіяльністю  суб’єкта  владних  повноважень порушені її права, свободи або інтереси.  Суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування,  їхня посадова чи службова особа,  інший суб’єкт при  здійсненні  ними  владних  управлінських  функцій  на основі  законодавства,  в  тому  числі  на  виконання  делегованих повноважень.

Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:

1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

6) спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Частиною 2 ст. 18 КАС України  визначена предметна підсудність окружних адміністративних судів, відповідно до якої окружним адміністративним судам  підсудні  адміністративні справи,  у  яких  однією зі сторін є орган державної влади,  інший державний  орган,  орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада,  Київська  або  Севастопольська  міська рада, їх посадова чи службова  особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ  з  приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні   проступки   та   справ,  які  підсудні  місцевим загальним судам як адміністративним судам.

Коментувати

17 березня 2018
16 березня 2018