Отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства

Трибуна
2019-11-20

Громадяни дедалі частіше звертають свою увагу на реалізацію своїх законних прав на отримання земельної ділянки у зв’язку з поширенням у провладних колах розмов про скасування мораторію на продаж землі, хоча ринок землі в Україні на цьому зараз не завершується. Як приклад, можливо навести договори емфітевзису (довгострокове користування землею із її подальшим правом відчуження) або ж договір довгострокової оренди землі.

Попри те, дана тема присвячена отриманню земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Що потрібно для цього зробити та яка перспектива отримання землі – про це піде мова нижче.

Перш за все, Конституція України гарантує нам, громадянам, те, що земля є об’єктом права власності Українського народу.

Згідно ст. 81 Земельного Кодексу України громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності.

Стаття 121 Земельного кодексу України встановлює, скільки гектарів може отримати безкоштовно кожний громадянин України із земель державної чи комунальної власності. Така різниця полягає в різному цільовому призначенні земельних ділянок, тож майте це на увазі.

Для ведення особистого селянського господарства такий розмір встановлено до 2,0 гектарів землі.

Цією ж статтею передбачена можливість отримати і інші види земель, проте отримання особою земельної ділянки, скажімо, для ведення фермерського господарства не позбавляє особу права отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства безкоштовно.

Відповідно до ст. 118 Земельного кодексу України, громадяни, зацікавлені в одержанні у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України. У клопотанні зазначається цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

Підбір такої ділянки можна здійнити за даними сайту карти Держгеокадастру  або ж звернутися із письмовим запитом до місцевих органів влади. Розпорядник інформації має дати відповідь не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня отримання запиту (максимум через 20 — якщо йдеться про обробку великого обсягу інформації).

Згідно з положеннями ст. 2 Земельного кодексу України та Класифікації видів цільового призначення, затвердженої наказом Державного комітету із земельних ресурсів від 23.07.2010 №548, ділянки для ведення особистого селянського господарства є землями сільськогосподарського призначення.

Це означає, що розпорядниками таких земель згідно ст. 122 Земельного кодексу України будуть органи Держгеокадастру або ж відповідні ради, тобто саме сюди ми будемо направляти наше клопотання. У клопотанні будуть зазначенітакі дані, як цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ґрунту та погодження землекористувача (у разі вилучення ділянки, що перебуває в користуванні інших осіб). Форма графічних матеріалів не затверджена жодним нормативним актом. Зверніть на це увагу, оскільки відмова відповідного органу у наданні дозволу з такої підстави як невідповідним чином оформлені та подані графічні матеріали не є і не може бути причиною відмови.

Згідно з ч.7 ст.118 ЗК територіальний орган Держгеокадастру чи рада розглядає клопотання в місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення ділянки або мотивовано відмовляє в цьому.

Після отримання дозволу, Вам необхідно замовити розроблення проекту землеустрою.

Проект землеустрою розробляють землевпорядні організації. А безпосереднім виконавцем може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника, яка і визначить точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати, встановить межові знаки та складе кадастровий план земельної ділянки, проект землеустрою.

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників можна переглянути тут.

Необхідно укласти договір із землевпорядником на виконання такого проекту землеустрою.

Проект землеустрою підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом Держгеокадастру відповідно до ст. 1861 ЗКУ.

Останній має протягом 10 робочих днів з дня одержання проекту чи копії проекту землеустрою безоплатно надати або надіслати рекомендованим листом з повідомленням розробнику свої висновки про його погодження або про відмову в такому погодженні.

Наступний крок – це затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Для цього Ви повинні подати відповідне клопотання з погодженим проектом землеустрою та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку до місцевої ради (якщо земельна ділянка у межах населеного пункту) або до місцевої державної адміністрації (якщо ні).

Вказані органи затверджують проект землеустрою.

Наступним кроком буде звернення до відповідного місцевого управління державної реєстрації територіального управління юстиції із заявою про державну реєстрацію права власності держави чи територіальної громади на обрану Вами земельну ділянку.

Після здійснення вказаної вище реєстрації місцева рада чи державна адміністрація приймають рішення про безоплатну передачу земельної ділянки з державної чи комунальної власності у Вашу власність.

У рішенні повинні бути зазначені кадастровий номер, місце розташування та площа земельної ділянки.

Після отримання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете за своїм вибором:

–   подати в Реєстраційної служби заяву про державну реєстрації Вашого права власності на земельну ділянку,

–   подати зазначену заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, в якому Ви отримували Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Результатом вище вказаних дій має стати Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у разі, коли заява подано за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, зазначені документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано відповідним чином державою. Як добросовісний власник, Ви берете на себе зобов’язання використовувати належну ділянку згідно цільового призначення та нести інші обов’язки власника, що передбачені чинним законодавством.

Матеріал підготував консультант Навчально-практичної лабораторії «Юридична клініка «Lex Qourum» Набок Віталій.

Трибуна
2019-11-20
Залишити відповідь
Коментувати

Останні новини:

Читайте також: