«Непублічне товариство». Компанія «АвтоКрАЗ» змінює форму власності

0

30 березня 2017 року, відбулися Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «АвтоКрАЗ». Його учасники прийняли рішення про зміну типу ПАТ «АвтоКрАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

«Непублічне товариство». Компанія «АвтоКрАЗ» змінює форму власності

«Непублічне товариство». Компанія «АвтоКрАЗ» змінює форму власності

Про це повідомляє офіційний сайт підприємства.

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) — акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства.

Акціонери ПАТ «АвтоКрАЗ» заслухали і затвердили: звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності компанії у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік.

 – У своїй доповіді генеральний директор зазначив, що по реалізації виробленої продукції підприємство за звітний рік отримало чистий дохід у сумі 1 млрд. 232 млн. грн. У порівнянні з 2015 роком обсяги виробництва збільшилися з таких видів продукції: причепів — на 47%, напівпричепів — на 20%, продукції ливарного виробництва — на 20%, по запасним частинам до автомобілів — на 4%, – сказано у повідомленні.

У загальній кількості виготовленої автотехніки за 2016 найбільшу частку — 63%, займають автомобільні шасі під монтаж різного спецобладнання. Бортових автомобілів було виготовлено 26%, тягачів — 9%, самоскидів — 2% від загального обсягу виробництва.

Реалізація автомобільної техніки здійснювалася в країни далекого зарубіжжя — 33%, країни СНД — 20% і на внутрішній ринок — 47% від загального обсягу поставок.

Важливою подією звітного року генеральний директор назвав отримання ПАТ «АвтоКрАЗ» сертифіката системи менеджменту якості для автомобільних виробництв ISO/TS 16949:2009 із метою постійного поліпшення виробничого процесу, попередження дефектів і зменшення втрат у виробництві.

Автокраз акціонери

У доповіді фінансового директора було відзначено, що завдяки вжитим заходам із зниження собівартості продукції і проведення гнучкої цінової політики при реалізації автомобілів на ринках збуту, підприємство від основної діяльності за звітний період отримало прибуток, але від інших видів діяльності ПАТ «АвтоКрАЗ» має значні збитки, які перевищили цей показник.

У зв’язку з цим загальними зборами акціонерів ПАТ «АвтоКрАЗ» прийнято рішення: так як ПАТ «АвтоКрАЗ» за підсумками 2016 року має збиток, резервний фонд, фонд виплати дивідендів і фонд розвитку виробництва не формувати через відсутність джерела. При цьому затверджені наступні нормативи розподілу прибутку ПАТ «АвтоКрАЗ» на 2017 рік: 5% — резервний фонд, 95% — фонд розвитку виробництва. Запропоновані нормативи розподілу прибутку мотивовані гострою необхідністю технічного переозброєння підприємства, так як від цього залежить його розвиток у перспективі.

Планом підприємства на поточний рік, озвученому на зборах акціонерів керівником ПАТ «АвтоКрАЗ» у звітній доповіді, серед іншого, передбачено:

– нарощування обсягів виробництва і реалізації автомобільної техніки до 1200 одиниць, при цьому пріоритет залишається в забезпеченні обороноздатності країни;

– продовження робіт із створення перспективних моделей, при цьому особливу увагу буде приділено розширенню лінійки спецтехніки для потреб військових і лінійки перспективного покоління середньотоннажних вантажівок для комунальних господарств;

– продовження цілеспрямованої роботи із виходу на нові ринки збуту;

– подальше впровадження заходів щодо поліпшення якості продукції КрАЗ на всіх етапах її виробництва;

– вдосконалення технологічних процесів і впровадження енергозберігаючих технологій на підприємстві.

 – внесені зміни до статуту, згідно з чинним законодавством, затверджено статут в новій редакції, обрані нові склади Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

Довідково: Публічна компанія — акціонерне товариство, акції якого: (А) можуть пропонуватися заздалегідь невизначеній кількості інвесторів (general public) шляхом публічного розміщення акцій або (Б) вільно обертаються на фондовому ринку внаслідок проходження публічною компанією процедури лістингу. Термін застосовується, наприклад, відносно компаній, створених у країнах Євросоюзу і перелічених у статті 1 Другої директиви Ради 77/91/ЕЕС від 13 грудня 1976 р. В Україні публічній компанії відповідає публічне акціонерне товариство. З точки зору інвесторів публічна компанія є вигіднішою формою підприємництва, адже її активи ліквідніші, ніж активи не публічних компаній, тому що:

 – акції можуть бути запропоновані до продажу необмеженій кількості людей;

 – потенційний покупець може оцінити компанію по правдивим і незалежним джерелам інформації;

– акції публічної компанії обертаються на біржі, де продавцю легше знайти покупців, ніж на неорганізованому ринку;

– інформація про здійснені операції на організованому ринку доступна у відкритих джерелах як продавцю, так і покупцю і може бути використана як база для оцінки пакета продажу.

Коментувати

20 березня 2018
19 березня 2018